Sonntag, 18. Dezember 2011

Aussprachehilfe zum Fest

Joseph Mohr, 1816 (1792-1848)
Phonetic, to be read as English

1. Shteal_lay Nahcht! Hi_lee_gay Nahcht!
Ah_lays shlayft; ine_sahm wahcht
Noor dahs trou_tay hi_lee_gay Paar.
Hole_dare Knahb' eem low_kig_ten Haar,
|: Shlah_fay in him_lish_air Roo! :|

2. Shteal_lay Nahcht! Hi_lee_gay Nacht!
Goat_es Sown, oh we lahcht
Leeb' ows die_nem get_leech_en Moond,
Dah oons shlaygt dee rett_en_day Shtoond'.
|: Yay_soos in die_ner Gay_boort! :|

6. Shteal_lay Nahcht! Hi_lee_gay Nacht!
Here_ten airst koond_gay_mahcht
Doorch dare Ayng_el Alleluja,
Taynt eys lout bay Fair_nay oond naw:
|: "Yay_sus dare Retter eest dah!" :|